Vyhledej
Královédvorsko > Názory/komentáře > Jan Bém

Otevřený dopis starostovi města Dvora Králové n.L.

Redakce / 2.02.2015, Dvůr Králové nad Labem
Noviny královédvorské radnice nemají sloužit k vzájemnému osočování zastupitelů a slovní přestřelce. Proto volím tuto možnost uveřejnění a formu distribuce mé reakce na článek pana starosty v novinách královédvorské radnice v č.1/2015. Dopis bude distribuován maily, FB a na webu
 
Otevřený dopis starostovi města
Pan starosta Jarolím zavádí nový styl komunikace radnice
Pane starosto, záměrně nepíši vážený, protože po tom co jste o mně napsal v č. 1/2015 novin královédvorské radnice, si Vás již vážit nemůžu. Ledaže byste se mně omluvil, pak bych na Vás mohl změnit názor. Co myslíte tím nadpisem článku, že je potřeba začít pravdivě pojmenovat některé věci? Kde ve svém článku hlásáte svoji pravdu? Celý článek je lež.
Jedním článečkem jste znevážil moji dlouholetou práci zastupitele tohoto města. Z Vašeho článku vyplývá, že jsem hlavním strůjcem všeho špatného co kdy které vedení města vykonalo. Kdybyste si dal trochu práce, tak byste musel zjistit to, jak jsem byl v kterýchkoliv „kauzách“ města zapojen. Jenomže to není Váš styl práce, jak jste mě o tom za své krátké působení ve funkci starosty přesvědčil. Jak si vůbec můžete dovolit tvrdit, že jsem pomohl město dostat do stavu, že má nejhorší kanalizaci v republice, že město nevlastní čističku odpadních vod a že město vede soudní spory se současným vlastníkem čističky? Tak zaprvé: nájemní smlouvu s tehdejšími vlastníky Vaku v roce 1994 jsem ani nepodepsal ani neschválil! Za druhé: pro odkup čističky v roce 2005 jsem hlasoval! Pro připojení se města ke konkursu na TIBU jsem nehlasoval. Soudní spory s vlastníky čističky jsem také nezačal já! Ale po zjištění stavu věci jsem přesvědčen, že je to správná cesta a stojí za to zabojovat pro obyvatele tohoto města o co nejlepší cenu vodného a stočného. Vy máte asi jiný názor. Až Vy osobně uděláte pro toto město a jeho občany alespoň desetinu toho dobrého co já, tak mě pak budete moci soudit. Samozřejmě že i mně se vždy všechno nepovedlo, tak jak jsem si představoval. Ale kdo nic nedělá, nic nepokazí.
Píšete, že se nemám ve své práci čím pochlubit ani v minulosti ani v současnosti. Nevím, jak můžete hodnotit moji současnou práci, když nevíte, co dělám? Ale máte pravdu, že nejsem z těch, co každou návštěvu na ministerstvu hned pověsí na web, tak jako Vy. Já jsem makal a na tohle jsem neměl čas. Asi to byla velká chyba všech starostů a místostarostů ODS i v minulosti. Víte, že v posledním volebním období by se mně vyplatilo mít detašované pracoviště na ministerstvech zemědělství, životního prostředí, financí, na krajském úřadě, úřadu vlády a na soudech? To je těch mnou zmiňovaných téměř 80 % času, které jsem věnoval problematice vody. Víte vůbec, proč jsem tam jezdil? Seznámil jste se vůbec s tím, co jsem za poslední čtyři roky dělal, než jste nad mojí prací vynesl svůj rozsudek? Víte, že jsem plnil usnesení zastupitelů a dohlížel jsem na dokončení projektové dokumentace na stavbu nové ČOV v co nejkratším termínu? To nebyl můj výmysl, ale usnesení většiny zastupitelů města! Touto prací se podařilo získat dotaci ve výši 155 mil. Kč na její výstavbu včetně rekonstrukce stávajících hlavních kanalizačních řadů. Víte, že jsem se aktivně účastnil soudních sporů s firmou EVORADO IMPORT a.s., LITAVE a Vak s.r.o. přímo v soudních síních? Víte, že jsme museli řešit zastavení čištění odpadních vod firmou WWTP? Víte, kolik cest jsem musel absolvovat sám nebo s paní starostkou Vaňkovou na ministerstvo zemědělství ohledně sporu se současnými vlastníky ČOV? Víte, proč vlastně začaly soudní spory s firmou EVORADO IMPORT? Víte, že to nebyl plezír bývalých vedení města, ale ochrana obyvatel našeho města proti nesmyslně vysoké ceně vodného a stočného?
Ještě Vám poskytnu pár informací o mém působení ve vedení města a zastupitelstvu města v minulosti v součinnosti se starosty pány Švubem a Lukešem. Kdo si myslíte, že v roce 2002 bojoval s ředitelkou Všeobecné zdravotní pojišťovny ing. Musílkovou o podepsání smlouvy pro naši Městskou nemocnici, neboť hrozilo její úplné uzavření? V té době ji ještě 100% vlastnilo město. Kdo si myslíte, že sehnal peníze na zastřešení stadiónu? Kdo si myslíte, že sehnal peníze na rekonstrukci ulic 17. Listopadu a Legionářská? Kdo si myslíte, že od roku 2006 bojoval o rekonstrukci ulic 28. října a Smetanova, i když byl v opozici, ale byl zastupitelem Královéhradeckého kraje? Mezi poslední akce s mým přínosem, byla rekonstrukce komunikací Dukelská a Hradecká. Věřte mně, že se skutečně nemám za co stydět. Samozřejmě k tomu musím dodat, že bez součinnosti s bývalými vedeními města a podpory ostatních zastupitelů, by se žádná akce nezrealizovala. Za což jim patří poděkování. Ostatní akce si jistě dohledáte.
Pane starosto, chovejte se korektně. Nevím, kde jste přišel k tvrzení, že jako opoziční rytíř proti novému vedení zbrojím? Co Vás k tomuto tvrzení v mém článku vede? Je vidět, že jste ještě politický novic, protože jinak by Vás názor opozičního zastupitele nemohl rozhodit. To patří k práci opozice. Proč píšu zatím jenom já? Věřte, že z toho radost nemám, ale dle tiskového zákona máte povinnost uveřejňovat ve vydávaném periodiku názory jen zastupitelů. Tato povinnost se nevztahuje na prostého občana. A když jsme u toho tiskového zákona. Měli byste stanovit a zveřejnit jasná pravidla, kterými se budou všichni řídit. Nevím, proč má ODS určeno 2000 znaků a pan Kiriakovský má zveřejněný článek v rozsahu minimálně 3000 znaků. Proč se nechováte korektně? Celé minulé vedení se s Vámi a Vašimi kolegy po vašem jmenování do funkcí sešlo a předalo vám každý za sebe svoji agendu s užitečnými informacemi pro vaši práci. Zároveň jsme vám deklarovali, že jsme připraveni vám poskytnout naše zkušenosti a součinnost při řešení problémů města, budete-li o to mít zájem. Nabídl jsem Vám osobně i moji účast při Vašem prvním jednání na ministerstvu životního prostředí ohledně jednání o dotaci na stavbu nové ČOV. Nechal jsem na Vás, zda moji vstřícnou nabídku přijmete či nikoliv. To je to mé zbrojení proti vám? Je zajímavé, že jste moji kritiku na vámi sestavený rozpočet města uznali a většinu mých připomínek do něj zapracovali. Celkem mně je jedno, kdo vede město a jsem zvyklý svůj názor říci nahlas. Nemyslím tím na své osobní ambice, ale snažím se být konstruktivní opoziční zastupitel. Co Vás opravňuje o mně napsat, že novému vedení zazlívám snahu hledat řešení jak ze situace se starou ČOV? Nic takového jsem nikdy neřekl a ani to netvrdím!
Zpochybnil jedno vaše rozhodnutí, za kterým si stojím, a to jmenování pana Krause ředitelem technických služeb města. Kdybyste si prostudovali usnesení z jednání rady města, které předcházelo jeho odvolání z této funkce, nemohl byste se mně divit. Jeho odvolání předcházelo téměř roční snažení o nápravu jeho nedostatků v řízení technických služeb města. Vše je v záznamech z jednání rad města. Některé důvody, které nás vedly k vypsání re konkurzu, jsem veřejně sdělil na jednání zastupitelstva města. Zde je jasný rozdíl v přístupu našem a vašem. Za tři týdny ve funkci nezjistíte nic, a přesto jste ředitele odvolali. Osobně jsem Vám sdělil, že je to Vaše právo a rozhodnutí a, že se s tím musím smířit.
Pane starosto, na závěr Vám chci sdělit, abyste si uvědomil, že již nesedíte na finančním úřadě, kde jste možná požíval respektu z titulu své funkce. Nyní jste starosta, kterého mají mít lidé v úctě, a máte vést město k jeho prosperitě.
Bém Jan (zastupitel města za ODS)

 

Související články
Město nemusí dodržžovat zákony? Návod pro občana

 
Vaše komentáře
 
 
Přečteno 73x
 
 
Hodnocení článku:
 
Zpět
24.03.2020 - V Královéhradeckém kraji máme aktuálně stále 18 pozitivních případů onemocněním COVID-19. Provedeno vyšetření s podezřením na možnou nákazu koronavirem bylo u 206 osob.
15.03.2020 - Od pondělí 16. března 2020 bude až do odvolání uzavřen pro veřejnost Safari Park Dvůr Králové.

Volná pracovní místa
Kompletace setů do nemocnic (Hartmann Chvalkovice)
brigáda i HPP 


Učitel na II. stupni ZŠ (ZŠ a MŠ Bílá Třemešná)

Vedoucí odboru MěÚ (město Dvůr Králové n. L.)

Ergotrapeut/ka (VIVIDUS East)

Fyzioterapeut/ka (VIVIDUS East)

Lékař (VIVIDUS East)

Zdravotní setra (VIVIDUS East)


Pečovatel/ka (PS Dvora Králové n. L.)


Kalendář akcí