')
Vyhledej
Počasí Dvůr Králové nad Labem - Slunečno.cz
Královédvorsko > Služby občanům > Práce

Volná pracovní pozice: školní psycholog (Město Dvůr Králové n. L.)

Redakce / 9.09.2019, Dvůr Králové nad Labem
Nabídka volného místa ve Dvoře Králové: školní psycholog/psycholog pro oblast sociálně-právní ochrany dětí (odbor školství, kultury a sociálních věcí). Uzávěrka přihlášek: 27. září 2019.
 

Město Dvůr Králové nad Labem hledá vhodného pracovníka do odboru školství, kultury a sociálních věcí na pozici 

školní psycholog/psycholog pro oblast sociálně-právní ochrany dětí

Požadujeme:

 • ukončené vysokoškolské vzdělání v akreditovaném magisterském studijním programu psychologie (přednostně jednooborové),
 • kreativita, komunikativnost,
 • ochota řídit služební vozidlo.

Praxe v oblasti: 

 • podmínka minimálně 3 roky praxe v oboru, zkušenost práce s rodinami a poruchami chování u dětí, 
 • výhodou sebezkušenostní psychoterapeutický výcvik (v délce min. 3 let) alespoň započatý popř. s již plánovaným nástupem v nejbližší době,
 • zaměření na práci s rodinou (např. absolvování kursů a seminářů rodinné terapie).

Náplň práce:

Výkon činnosti konzultační, poradenské, diagnostické, metodické a informační, práce s žáky, třídními kolektivy, pedagogy i rodiči. Dokumentace o činnostech vedená v souladu s předpisy o ochraně osobních údajů. Spolupráce se specializovanými školskými a dalšími poradenskými zařízeními, zejm. pedagogicko-psychologickými poradnami, dále se zařízeními a institucemi zdravotnickými a sociálními, s orgány státními i nestátními apod.

Nabízíme:

 • zařazení do 11. platové třídy dle nařízení vlády č. 341/2017 Sb.,
 • pracovní poměr na dobu neurčitou.

Nástup možný od října 2019 nebo dle dohody.

Předpoklad pro vznik pracovního poměru:

 • přihláška uchazeče musí obsahovat tyto náležitosti: jméno, příjmení a titul uchazeče, datum a místo narození uchazeče, státní příslušnost uchazeče, místo trvalého pobytu uchazeče, číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana, datum a podpis uchazeče,
 • Výčet dokladů, které uchazeč připojí k přihlášce:  
  • strukturovaný životopis, ve kterém budou uvedeny údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech a uvedena konkrétní praxe pro požadovanou funkci,
  • výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce; u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost, vydaný domovským státem; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením,
  • ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání,
  • telefonické spojení.

Přihlášky v písemné podobě s požadovanými doklady zasílejte na adresu:

Městský úřad Dvůr Králové nad Labem

Ondřej Kudrnáč

tajemník MěÚ

Nám. T. G. Masaryka čp. 38

544 17  Dvůr Králové nad Labem

Uzávěrka přihlášek: 27. 9. 2019 ve 12:00 hodin (v této lhůtě musí být přihláška doručena Městskému úřadu Dvůr Králové nad Labem) obálku označit „NABÍDKA – psycholog - neotvírat“.

Podrobnosti o této pracovní pozici sdělí vedoucí odboru ŠKS Bc. Kateřina Pištorová, tel. 499 318 293 nebo Jaroslava Kirschová, personální a mzdové oddělení, tel. 499 318 242.

 

 

 
 
Přečteno 789x
 
 
Hodnocení článku:
 
Zpět
11.07.2019 - Knihovna Slavoj bude již od pátku 12. července 2019 opět otevřená pro čtenáře dle běžné otevírací doby. Služby on-line jsou již také v provozu.
10.07.2019 - Aktuálně (středa 10. července) je omezen provoz v knihovně Slavoj ve Dvoře Králové, kde nefunguje elektřina. Možné je pouze osobní navrácení knih. V případě potřeby prodloužení knih volejte na mobilní čísla: 721 390 348, 606 531 153. O změně vás budeme informovat.
02.07.2019 - Od 27. června do 1. července jsme bohužel měli problém s poštovním serverem účtu info@kralovedvorsko.cz. Pokud jste nám v tuto dobu poslali email, prosím, zašlete jej ještě jednou nebo nám zavolejte.

Volná pracovní místa
Technik PC a periférií (ZŠ Schulzovy sady)

Školní psycholog (Město Dvůr Králové n. L.)

Asistent/ka pedagoga (ZŠ a PrŠ DKnL)


Sociální pracovník/ice (Diakonie ČCE DKnL)

Ošetřovatel (Domov sv. Josefa, Žireč)


Kalendář akcí
1.03.2019 - 15.11.2019
Lovci perel - soutěž
1.09.2019 - 8.11.2019
Mít své místo
1.09.2019 - 27.09.2019
Přihlášky na kurz internetu
16.09.2019 - 27.09.2019
Slavnost Klíčování