')
Vyhledej
Počasí Dvůr Králové nad Labem - Slunečno.cz
Královédvorsko > Služby občanům > Rozvoj regionu

Uvažuje se o vybudování přehrad mezi Miletínem a Hořicemi, na předměstí Jičína a u Pecky

Redakce / 1.08.2019, Rohoznice - Hořicko a Miletín
EDIT 7. srpna - V ČLÁNKU BYLY OPRAVENY CHYBY V JEDNOTKÁCH Aktuální problémy s vodou donutili úřady oprášit dlouholeté úvahy o způsobech zadržování vody v krajině. Jednou z možností je i vybudování přehradní nádrže v údolí mezi Miletínem a Hořicemi na potocích Bystřice a Bubnovka. Zatím se jedná o vyhledávání nových lokalit k zařazení do Generelu lokalit pro akumulaci povrchových vod a ochranu těchto lokalit před výstavbou, která by v budoucnu mohla výstavbu nádrží ohrozit.
 

FOTOGALERIE - Uvažuje se o vybudování přehrad mezi Miletínem a Hořicemi, na předměstí Jičína a u Pecky

Přehrada by mohla být na ploše 156 hektarů, o objemu 5,4 milionu m3 zadržované vody. Výška hráze by měla být 15 m. Pro srovnání přehrada Les Království na Labi má maximální zatopenou plochu 36,79 hektarů a objem 1,422 milionu m3

Dle dostupných údajů a zákresu v mapě by přehrada zatopila 3 komunikace a cca 15 budov. Nejvíce by se přehrada dotkla osady Polšť v katastru obce Rohoznice, kde žijí 2 rodiny. Dále statku Jeníkov, který v nedávné době vyhořel. 

Starosta Miletína pan Miroslav Nosek má pro snahu vyhledávat nové lokality pro možné budoucí  vybudování nádrží pochopení, ale dle svých slov stále nemá dostatek potřebných informací. Nemají je tak ani zastupitelé a občané Miletína. Z tohoto důvodu inicioval veřejné jednání za účasti občanů Miletína, Rohoznice a dalších obcí v okolí. To se uskuteční 6. srpna od 15 hodin v Sousedském domě v Miletíně. 

On sám na setkání určitě navrhne jako další z variant zadržování vody v krajině spíše obnovení velkého rybníku Penížek, který byl v minulosti nad Miletínem, a to také na potoku Bystřice. Po jeho bývalé hrázi stále vede komunikace směr Lázně Bělohrad.

Povodí Labe nám na náš dotaz zaslalo tuto odpověď:

Generel neznamená stavbuZařazení navrhovaných nádrží do generelu neznamená zahájení přípravy realizace vlastní nádrže. Slouží k ochraně přehradního profilu a zátopy nádrže v procesu územního plánování před znehodnocením např. nevhodnou výstavbou, která by znemožnila nebo významně zhoršila výstavbu nádrže v budoucnu. V současné době probíhají jednání s obcemi o zařazení do Generelu. Následovat by měla jednání s krajskými úřady a orgány ochrany přírody, tak aby mohl být návrh aktualizace Generelu koncem září předložen vládě.
Národní koalice pro boj se suchem za účasti předsedy vlády a ministrů zemědělství a životního prostředí rozhodla na květnovém zasedání o aktualizaci (rozšíření) Generelu lokalit pro akumulaci povrchových vod (dále jen Generel). 

Stávající Generel zahrnující 65 lokalit by se měl rozšířit o 49 nově navržených  lokalit, z nichž 26 je určeno pro vodárenské účely. 

V územní působnosti státního podniku Povodí Labe se jedná o 10 nových lokalit. 
Návrh nových lokalit byl směřován do dílčích povodí, která jsou dlouhodobě bilančně napjatá (nejsou zajišťovány požadované odběry a minimální průtoky), kde nejsou stávající nádrže ani lokality v aktuálním Generelu. Jedná se především o povodí Doubravy, Cidliny, Bělé a Dědiny.

V povodí Cidliny byla v roce 2016 zpracována Výzkumným ústavem vodohospodářským v Praze studie vodních nádrží a možných převodů vody. Jedním z výsledků studie je konstatování, že pro zajištění minimálního průtoku (Q355d) na dolním toku Cidliny je potřeba na horním toku Cidliny a hlavních přítocích (Bystřice, Javorka) realizovat min. jednu významnější nádrž, která bude umožňovat nadlepšování průtoků dále po toku. 

Na Cidlině je do Generelu navrhována mezi Jičínem a Železnicí nádrž Bílý Mlýn o celkovém objemu 1,7 mil. m3 a výškou hráze 10 m. V povodí Javorky je na Zlatnici (přítok Javorky) navrhována nádrž Bělá u Pecky s objemem 4,0 mil. m3  a výškou hráze 27 m. V povodí Bystřice je do Generelu navrhována nádrž Hořice, která se nachází mezi Hořicemi a Rohoznicí u Miletína. 

Nádrž Hořice již byla součástí hájených výhledových vodních nádrží ve Směrném vodohospodářském plánu. Nádrž o objemu 5,4 mil. m3 a výšce hráze 15 m by měla sloužit především pro nadlepšování minimálních průtoků v povodí Cidliny, k rekreaci a případným odběrům pro zemědělské účely. Rozsah nádrže je zřejmý z přiložené mapy. 


                                      Povodí Labe, státní podnik, 31. 7. 2019


Jan Holan
(fotografie jsou pouze z míst plánované nádrže Hořice)

 

 

 
Vaše komentáře
, 1.08.2019 23:57, Reagovat
Dovoluji si opravit informace. Přehrada Les Království může zadržovat vodu o objemu 9,25 mil m3 dle původního projektu. Díky náplavám za posledních 100 let klesla retenční schopnost na cca 7,5 mil m3. Objem zadržované vody je tak výrazně vyšší, než u uvažované nádrže.
 
 
Přečteno 2404x
 
 
Hodnocení článku:
 
Zpět
11.07.2019 - Knihovna Slavoj bude již od pátku 12. července 2019 opět otevřená pro čtenáře dle běžné otevírací doby. Služby on-line jsou již také v provozu.
10.07.2019 - Aktuálně (středa 10. července) je omezen provoz v knihovně Slavoj ve Dvoře Králové, kde nefunguje elektřina. Možné je pouze osobní navrácení knih. V případě potřeby prodloužení knih volejte na mobilní čísla: 721 390 348, 606 531 153. O změně vás budeme informovat.
02.07.2019 - Od 27. června do 1. července jsme bohužel měli problém s poštovním serverem účtu info@kralovedvorsko.cz. Pokud jste nám v tuto dobu poslali email, prosím, zašlete jej ještě jednou nebo nám zavolejte.

Volná pracovní místa
Technik PC a periférií (ZŠ Schulzovy sady)

Školní psycholog (Město Dvůr Králové n. L.)

Asistent/ka pedagoga (ZŠ a PrŠ DKnL)


Sociální pracovník/ice (Diakonie ČCE DKnL)

Ošetřovatel (Domov sv. Josefa, Žireč)


Kalendář akcí
1.03.2019 - 15.11.2019
Lovci perel - soutěž
1.09.2019 - 8.11.2019
Mít své místo
1.09.2019 - 27.09.2019
Přihlášky na kurz internetu
16.09.2019 - 27.09.2019
Slavnost Klíčování