Vyhledej
Počasí Dvůr Králové nad Labem - Slunečno.cz
Královédvorsko > Služby občanům > Úřady

ZŠ Schulzovy sady zažádala o dotace na rekonstrukci za 72 mil. Kč. Budova A tak může být bezbariérová.

Redakce / 28.02.2017, Dvůr Králové nad Labem
Vstup do budovy, výtah, odborné učebny a upravené venkovní prostory - to vše může mít v nejlbižších letech budova A ZŠ Schulzovy sady. V únoru rada města schválila škole podání žádosti o dotace na rekonstrukci a v létě budeme vědět, zda je dotace schválena. V případě odsouhlasení projektu by se mohlo začít stavět v roce 2018.
 

Rada města schválila 7. února 2017 podání žádosti o dotaci na akci „Rekonstrukce ZŠ Schulzovy sady“ zaměřenou na vybudování nových odborných učeben v budově A této školy a získání nového vybavení. Předpokládané celkové způsobilé výdaje projektu jsou 73,2 mil. Kč včetně DPH. V případě přidělení dotace by spolufinancování města činilo 10 % z celkových schválených způsobilých výdajů, 85 % by tvořily finance z EU a 5 % ze státního rozpočtu.

Cílem projektu jsou stavební úpravy stávající budovy A školy tak, aby lépe sloužila současným potřebám žáků, a také pořízení potřebného vybavení. V rámci rekonstrukce a modernizace by mělo dojít k vybudování nového bezbariérového vchodu do budovy se schodištěm s bezbariérově řešenými podestami a výtahem, dále k vybudování školního poradenského pracoviště a odborných učeben se zázemím a odpovídajícím vybavením a k úpravám venkovního prostranství. 

ZŠ Schulzovy sady

ZŠ Schulzovy sady je největší základní škola ve městě s největším počtem žáků. Vznikla v roce 2007 sloučením ZŠ Komenského, ZŠ R. A Dvorského a Školní jídelny. Provozně je uspořádána tak, že původní organizace se staly pracovními úseky nového celku (budova A, budova B), v jejichž čele stojí jednotliví zástupci ředitele a vedoucí školní jídelny. Ředitelství školy sídlí v budově A v ulici Školní a ekonomické oddělení sídlí v budově B v ulici Legionářské. Ve školním roce 2016/2017 ji v celkem 36 třídách navštěvuje přes 800 žáků, o které se stará početný pedagogický sbor a řada správních zaměstnanců.

Budova bývalé ZŠ Komenského v centru města má v budoucnu sloužit účelům městského úřadu. Aktuálně se přestavuje přízemí budovy

Pokud bude žádost o dotaci podpořena, výběrové řízení na zhotovitele by město mohlo vypsat ve druhé polovině letošního roku a k realizaci stavebních prací by mělo dojít během roku 2018. „Zda bude žádost o dotaci podpořena, bychom měli vědět během letních měsíců. Podle podmínek dotačního programu však budou finanční prostředky připsány na účet města zpětně až po zrealizování celého projektu,“ upozornila Alexandra Jiřičková.

Projektová žádost, kterou po dohodě s vedením města připravil odbor rozvoje, investic a majetku města (RISM), navazuje na výzvu č. 46 Integrovaného regionálního operačního programu s názvem Infrastruktura základních škol. Cílem je podpora zaměřená zejména na stavby a stavební práce spojené s výstavbou a modernizací infrastruktury základních škol – odborných učeben a také na nákup potřebného vybavení s vazbou na klíčové kompetence. 

Město podáním žádosti o dotaci pokračuje v plnění aktivit z akčního plánu Programu rozvoje města Dvůr Králové nad Labem 2016–2022, v němž je uvedeno také zajištění bezbariérových přístupů a budování odborných učeben na základních školách.

Kateřina Sekyrková

Zdroj: www.mudk.cz, www.zsschsady.cz


 

Související články
Bývalá budova ZŠ Komenského se rekonstruuje pro účely městského úřadu
Největší škola ve Dvoře Králové žádá o dotaci na modernizaci budovy. Děti se tak možná vrátí zpět do budovy ZŠ Komenského.

 
Vaše komentáře
 
 
Přečteno 1045x
 
 
 
Zpět
30.11.2018 - Od 22. prosince 2018 do 1. ledna 2019 budou uzavřeny odběrové místnosti na nové poliklinice ve Dvoře Králové. Odběr budou možné v nemocnici vždy do 10 hod.
23.11.2018 - Na 31. zasedání Rady Královéhradeckého kraje se v pondělí 26. listopadu bude mimo jiné vybírat zhotovitel studie možností napojení města Dvůr Králové nad D11 (PZ Borek, PZ Zboží a ZOO) z MÚK Jaroměř - sever.
14.11.2018 - Od 14.11. do 31.12. 2018 dojde k omezení parkování na vlakovém nádraží ve Dvoře Králové kvůli nakládce dřevní hmoty na železniční dopravu.

Volná pracovní místa
Ostraha (Dvůr Král. n. L.)


Kalendář akcí