Vyhledej
Královédvorsko > Vzdělávání > střední školy

Gymnázium ve Dvoře Králové stále hledá ředitele, kraj vypsal další kolo výběrového řízení

Redakce / 6.06.2018, Dvůr Králové nad Labem
Rada Královéhradeckého kraje vypsala druhé kolo vyběrového řízení na ředitele Gymnázia ve Dvoře Králové nad Labem. V první kole nebyl vybrán ani jeden ze dvou kandidátů. Nový ředitel by měl nastoupit do své funkce 1. srpna 2018.
 
Rada kraje letos již vybrala více než 20 nových ředitelů krajských škol, jen v rámci optimalizace jich bylo odvoláno 30. Výběrová řízení postupně proběhla ve 3 kolech, 4. kolo bylo vypsáno na ty pozice, která se nepodařilo obsadit v předchozích kolech. Kromě královédvorského gymnázia se jedná i o Střední průmyslovou školu stavební, Hradec Králové (Pospíšilova tř. 787) a Základní školu, Dobruška (Opočenská 115).


Rada Královéhradeckého kraje vyhlašuje konkursní řízení na obsazení pozice ředitele/ředitelky školy Gymnázium, Dvůr Králové nad Labem, nám. Odboje 304 

s předpokládaným nástupem 1. 8. 2018. 

Požadavky:

splnění předpokladů pro výkon činnosti ředitele školy dle § 5 odst. 1 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, znalost školské problematiky a právních předpisů z oblasti školství (včetně souvisejících), organizační a řídící schopnosti. 

K přihlášce přiložte: 
  • ověřené kopie dokladů o dosaženém vzdělání (diplom včetně vysvědčení o státní závěrečné zkoušce, případně doklady o dalším vzdělání); 
  • přehled o průběhu všech předchozích zaměstnání včetně časového vymezení doložený ověřenými kopiemi dokladů (např. pracovní smlouva, zápočtový list apod.); 
  • strukturovaný životopis; 
  • výpis z evidence rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců); 
  • lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti pro pracovní místo ředitele/ředitelky školy (ne starší 2 měsíců); 
  • koncepce rozvoje školy na období 6 let (v rozsahu maximálně 4 stran). 

Přihlášku včetně příloh doručte nejpozději do 21. 6. 2018 (do 12:00 hod. na podatelně úřadu) na adresu: Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor školství, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové. Obálku označte slovy „KONKURS – název školy - NEOTEVÍRAT“. 

Kateřina Sekyrková
Zdroj: KHK
 

Související články
Několik desítek studentů Gymnázia Jaroslava Žáka se zapojilo do výzvy #VyjdiVen
O řediteli gymnázia ve Dvoře Králové dnes Rada Královéhradeckého kraje nerozhodla
Krajští radní toto pondělí jmenovali nového ředitele gymnázia ve Dvoře Králové

 
Vaše komentáře
 
 
Přečteno 585x
 
 
Hodnocení článku:
 
Zpět