Vyhledej
Královédvorsko > Vzdělávání > střední školy

Sjezd absolventů SŠIS 2018 (8. září 2018) - slovo ředitele

Redakce / 5.06.2018, Dvůr Králové nad Labem, ssis.kralovedvorsko.cz
Deset let uběhlo jako voda. Dívám se, co jsem napsal jako úvodní slovo na stejné akci před deseti lety. Vypůjčím si z toho textu jednu závěrečnou větu: Přáním všech současných učitelů i žáků je, aby si co nejvíce z Vás přijelo zavzpomínat, vidět se svými spolužáky, učiteli a zejména, aby se sjezd absolventů vydařil. Mojí odpovědností je, aby si budoucí čtenář zažloutlých listů našeho budoucího almanachu z roku 2008 třeba za 100 let řekl: „V roce 2008 škola prožívala dobré časy“.
 

A v roce 2008 to byla pravda.

V dalších letech si střední školy, tu naši nevyjímaje, prošly a stále procházejí jedním z nejsložitějších období dosavadní existence. Prudké snížení porodnosti v 90. letech minulého století se následně projevilo na počtu žáků, kteří přicházejí na střední školy. Ze 7 tisíc žáků v našem kraji, kteří vstupují na střední školy, jsme se během několika let dostali na necelých 5 tisíc. Došlo k velkým změnám v oborové struktuře škol v kraji dané změnou zájmu žáků, některé tradiční řemeslné obory zanikly, další školy se sloučily a slučují.

Vzhledem ke společenskému vývoji a poptávce se některé obory v této době nově otevřely, včetně oborů, které se vyučovaly na naší škole. To vše dále zkomplikovalo již tak složitou situaci kolem počtu žáků.

I v této nelehké situaci, která byla a je vzhledem k počtu žáků určitě nejsložitější od roku 1945, jsme se snažili školu v posledních deseti letech vylepšovat a modernizovat.

Vybudovali jsme novou aulu, opravili budovu domova mládeže, jídelny a učebního pavilonu v ulici E. Krásnohorské. Vybudovali jsme novou cvičnou kuchyň, opravili budovu obchodní školy, všechny chodníky, ve třídách je nový nábytek, odborné učebny jsou nově vybavené, taktéž jsou nově vybavené chemické laboratoře, a tak bych mohl pokračovat…

Spousta věcí je před námi – čeká nás kompletní rekonstrukce budovy průmyslovky (měla by začít na podzim 2018), a protože se hlásíme k odkazu slavné textilní průmyslovky, což možná potěší i spoustu textiláků mezi vámi, v jedné z dílen vznikne i nové muzeum textilního tisku! Část exponátů umístěných v Textilním muzeu v České Skalici by se měla přestěhovat k nám.

V budově průmyslovky budeme dále opravovat chemické laboratoře, budovat nové učebny IT. V dalších budovách budeme vylepšovat odborné učebny pro nové obory.

A co říci závěrem?

Odhoďme na chvíli starosti a oslavme výročí školy, kde jste strávili několik let. Společně si připomeňme tu bezstarostnou dobu mládí, studentských rošťáren a celoživotních přátelství s vašimi spolužáky.

Ať žije sjezd absolventů v roce 2018!


Těšíme se na každého z vás - 8. září od 11 do 18 hod.


Petr Vojtěch
ředitel školy

Další články SŠIS Dvůr Králové nad Labem

 

Související články
V sobotu 8. září projde Dvořem Králové průvod absolventů místní SŠIS

 
Vaše komentáře
 
 
Přečteno 638x
 
 
Hodnocení článku:
 
Zpět
KontaktStřední škola informatiky a služeb
Elišky Krásnohorské 2069
544 01 Dvůr Králové nad Labem

Telefon: 499 320 195, 499 622 215
Web: www.ssis.cz
E-mail:
Identifikátor datové schránky: gibw2dc


Kalendář akcí