Vyhledej
Královédvorsko > Služby občanům > Politika

Prosincové zastupitelstvo bude ve Dvoře Králové schvalovat zdražení vody, svozu odpadu i poplatku za psa

Redakce / 10.12.2019, Dvůr Králové nad Labem
V úterý 10. prosince se koná od 16 hod. 9. zasedání zastupitelstva, které má před koncem roku schválit mimo jiné nepopulární kroky - zdražování vodného a stočného, svozu komunálního odpadu či poplatku za psa. Nově navrženým bodem programu by mělo být odvolání ředitele TSm, které navrhuje část opozice. Zpracovali jsme pro vás ty body programu, které nám přišly důležité.
 

Návrh na odvolání ředitele TSM 

Tento bod zatím není v návrhu programu ZM - bude navržen na začátku konání zasedání.

Svoz komunálního odpadu

Nyní jsou platné ceny dle Obecně závazné vyhlášky města Dvůr Králové nad Labem č. 1/2013, které uvádíme níže a hned vedle i nově navržené ceny platné od 1. 1. 2020. Jedná se o více než 15% nárůst.
Jako důvod je v materiálu uvedený nárůst cen za uložení odpadu a pohonné hmoty. Příjem z nově nastavené výše poplatků by měl odhadem činit 8.200.000 Kč/rok, tedy o 1 milion Kč více než v předchozích letech.

Svoz nádoby bez vynášky:

 • týdenní 2.250 Kč/rok -> 2.600 Kč/rok
 • čtrnáctidenní 1.240 Kč/rok - > 1.400 Kč/rok
 • měsíční 680 Kč/rok - > 750 Kč/rok

Svoz nádoby s vynáškou:

 • týdenní 2.510 Kč/rok -> 2.900 Kč/rok
 • čtrnáctidenní 1.370 Kč/rok -> 1.550 Kč/rok
 • měsíční 745 Kč/rok ->825 Kč/rok
 • svoz kontejneru 19.500 Kč/rok -> 22.500 Kč/rok

Vodné a stočné - zvýšení ceny o 9 nebo 4 procent

Pro rok 2019 cena vodného a stočného činila bez DPH 72,89 Kč/m3, tj. 83,83 Kč/m3 vč. DPH. Celková cena pro vodné a stočné pro rok 2020 je vypočtena na 79,40 Kč/m3 bez DPH, tj. 91.31 Kč/m3 vč. DPH (pro vodné stanovena na 28,60 Kč/m3 bez DPH a pro stočné 50,80 Kč/m3 bez DPH). Tedy o téměř 9 %. 
Jak je v materiálu uvedeno, je však možné, že nakonec se cena zvedne o méně procent, neboť od 1. dubna 2020 se předpokládá snížení sazby DPH z 15 na 10 %. Došlo by tak ke snížení ceny vodného a stočného na 87,34 Kč/m3 vč. DPH.


Místní poplatek za psa

Nově v sazebníku nejsou rozlišena místa pobytu v a mimo památkovou zonu města (uvedeno vždy v závorkách - jako první částka mimo památkovou zonu, druhá - vyšší - v památkové zoně). Obecně by se tak dalo říci, že nová vyhláška zdraží poplatky pro majitele psů mimo památkovou zónu a většinou zlevní pro majitele psů v památkové zóně. Jednotlivá srovnání jsou níže.

a) poplatník s trvalým pobytem nebo sídlem v rodinném domě - za jednoho psa 300 Kč (bylo 200 Kč a 400 Kč - v zoně)
- za druhého a každého dalšího psa 800 Kč  (bylo 300 a 600 Kč)

b) poplatník s trvalým pobytem nebo sídlem v bytovém domě - za jednoho psa 800 Kč (bylo 700 a 1.000 Kč)
- za druhého a každého dalšího psa 1.600 Kč (bylo 1.800 a 1.500 Kč)

c) poplatník s trvalým pobytem nebo sídlem jinde než je uvedeno v písm. a) a b)
- za jednoho psa 800 Kč (bylo 700 Kč a 1.000 Kč)
- za druhého a každého dalšího psa 1.600 Kč (bylo 1.500 Kč a 1.800 Kč) 


d) poplatník starší 65 let
- za jednoho psa 200 Kč (bylo 100 a 200 Kč)
- za druhého a každého dalšího psa 300 Kč (bylo 300 kč)

e) poplatník, který je členem kynologické organizace nebo členem mysliveckého sdružení, nejedná-li se o povinné držení a užívání psa dle zvláštního právního předpisu
- za prvního psa 200 Kč (bylo 200 a 400 Kč)
- za druhého a každého dalšího psa 300 Kč (bylo 300 a 500 Kč).  


Odstoupení od smlouvy s Martinem Antonínem

Bod č. 13 řeší pozemek pro výstavbu nové ČOV. Martin Antonín vlastní ve Dvoře Králové pozemky, na kterých mělo město zájem stavět novou ČOV. Uzavřelo s ním proto již v roce 2007 Smlouvu o smlouvě budoucí a o 2 roky později dodatek. Jak se v materiálu píše, "město má dle tohoto článku Dodatku právo odstoupit od smlouvy v případě, kdy Martin Antonín poruší svým jednáním závazky, k nimž se v této smlouvě zavázal. Město má v takovém případě právo na náhradu škody, která vznikne porušením závazku ze strany Martina Antonína, kdy výše škody jsou veškeré náklady, které město vynaložilo prorealizaci stavby ČOV do okamžiku zmaření smlouvy. 

V důsledku neochoty Martina Antonína jednat o prodeji pozemků bylo město Dvůr Králové nad Labem, které mělo po celou dobu v úmyslu realizovat projekt výstavby nové ČOV, nuceno akcentovat jednání s vlastníky stávající ČOV, neboť za situace, kdy město Dvůr Králové nad Labem nevlastní pozemky, na nichž má výstavba ČOV probíhat a vlastník pozemků není k jejich prodeji svolný, resp. na opakované výzvy k odkupu dokonce ani nereaguje, nelze v projektu výstavby nové ČOV pokračovat."


Navržený program: 

 1. Zahájení
 2. ikona souboruPlnění úkolů z usnesení Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem
 3. ikona souboruVýbory ZM
 4. ikona souboruPeněžité plnění poskytované fyzickým osobám, které nejsou členy ZM Dvůr Králové nad Labem, za výkon funkce členů a předsedů výborů ZM
 5. ikona souboruObecně závazná vyhláška města Dvůr Králové nad Labem č. 2/2019 o místním poplatku ze psů
 6. ikona souboruObecně závazná vyhláška města Dvůr Králové nad Labem č. 3/2019 o místním poplatku z pobytu
 7. ikona souboruObecně závazná vyhláška města Dvůr Králové nad Labem č. 4/2019 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
 8. ikona souboruObecně závazná vyhláška města Dvůr Králové nad Labem č. 5/2019 o poplatku za komunální odpad
 9. ikona souboruVnitřní předpis města Dvůr Králové nad Labem č. 9/2019 - Směrnice na ochranu osobních údajů
 10. Vnitřní předpis města Dvůr Králové nad Labem č. 15/2019 - Statut, zásady pro zřizování a financování osadních výborů 
 11. ikona souboruZměna č. 3 Územního plánu Dvůr Králové nad Labem
 12. ikona souboruCena vodného a stočného pro rok 2020
 13. ikona souboruOdstoupení od smlouvy s Martinem Antonínem
 14. ikona souboruMajetkové záležitosti
 15. ikona souboruStřednědobý plán rozvoje sociálních služeb na období 2020 – 2022 pro správní obvod Dvůr Králové nad Labem
 16. ikona souboruInformace o rozpočtovém opatření č. 4 pro rok 2019
 17. ikona souboruRozpočtové opatření č. 5 pro rok 2019
 18. ikona souboruÚprava rozpočtu pro rok 2019 dle případných požadavků přezkumu hospodaření a návazností k ostatním rozpočtům
 19. ikona souboruRozpočet města Dvůr Králové nad Labem na rok 2020
 20. ikona souboruStřednědobý výhled rozpočtu města Dvůr Králové nad Labem na léta 2021 až 2022
 21. Diskuze
 22. Závěr
Zdroj: mudk.cz

 

Související články
Výzva k odvolání ředitele Technických služeb města Dvůr Králové nad Labem
Neoficiální zápis z prosincového zastupitelstva města Dvůr Králové
Voda zlevní díky snížení DPH u vodného a stočného od 1. května 2020

 
Vaše komentáře
Přílohy k navrženému programuRoman, 11.12.2019 07:45, Reagovat
Bohužel z dodaných podkladů se často nedá zjistit, co přesně se bude schvalovat.
Co kdyby se zastupitelstvo ráčilo podělit i o přílohy (stačí i anonymizované)?
Opravdu by mne hodně zajímalo, jak z původně myslím cca 40 mil. shodku městského rozpočtu vzniklo posledním rozpočtovým opatřením najednou -140 milionů! Když příjmy za letošek činily pouze 430 milionů! Schodek jedna čtvrtina z výdajů, jak si představujete příští rok, kdy hned ve vedlejším bodě navrhujete shodek dalších 35 milionů?
A jaký je vlastně ten střednědobý výhled rozpočtu města? Asi jen dluhy, dluhy a dluhy :-(
Hlavně, když se koupí Městská tržnice, autobusák apod., z kterého se pak budou jen platit další peníze, protože nebude na jejich úpravu:-(
 
 
Přečteno 2696x
 
 
Hodnocení článku:
 
Zpět
15.09.2020 - Od 17. září do 17. listopadu 2020 bude úplně uzavřena silnice Rožnov – Semonice.
31.08.2020 - Tyršovo koupaliště ve Dvoře Králové bude otevřeno až do neděle 6. září 2020. Koupaliště v Trutnově bude příležitostně dle počasí otevřeno o víkendech. Koupaliště v Jaroměři již na konci srpna končí.

Volná pracovní místa


Technik PC / periférií (ZŠ Schulz. sady)

Učitel/ka informatiky (ZŠ Schulz. sady)


Kuchař/ka (Domov sv. Josefa Žireč)Pečovatel/ka (PS Dvůr Králové n. L.)


Kalendář akcí
5.01.2019 09:00 - 31.12.2020 17:00
Expozice textilního tisku (stálá výstava)
1.07.2020 - 30.09.2020
Božena Němcová (výstava)
1.09.2020 - 30.11.2020
Kamarádka knihovna
12.09.2020 09:00 - 10.10.2020 17:00
Skautská výstava
19.09.2020 09:00 - 22.11.2020 17:00
Příběh jednoho města (výstava)